Alternativ enerji

Alternativ enerji

Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı ilə bəşəriyyət tükənməz enerji mənbəyi axtarışındadır. Onlardan birini haqlı olaraq Günəş adlandırmaq olar. O, milyonlarla il bizim üzərimizdə parlayacaq. Bu o deməkdir ki, atmosferin isitmə fərqinə görə küləklər əsəcək, külək və günəş qurğuları elektrik və istilik istehsal edəcək.

Bizim təkliflər

  • Günəş panelləri (elektrik istehsalı)
  • Günəş kollektoru (istilik istehsalı)
  • Külək turbinləri
  • Komponentlər və ehtiyyat hissələri

Əlavə

Quraşdırma, Servis, Zəmanət