Video nəzarət

Video nəzarət

Müasir kamera biznes sahiblərinə bir çox xoşagəlməz məqamlardan qaçmağa imkan verir. Bu gün şirkətlərin, istehsalat obyektlərinin, ofis mərkəzlərinin, yaşayış binalarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hər hansı pozuntuları qeydə alan, obyektlərə və onlara yaxınlaşmalara davamlı olaraq nəzarət edən videomüşahidə sistemləri olmadan mümkün deyil.

Bizim təkliflər

  • Yeni sistemin layihələndirilməsi
  • Mövcud sistemin təkmilləşdirilməsi
  • Avadanlıqların seçilməsi və quraşdırılması

Əlavə

Quraşdırma, Servis, Zəmanət